Kontakt

Menedżer projektu UNIVERSEH
Anna Inglot
e-mail: ainglot@agh.edu.pl
tel.: +48 885 952 913

Social media / komunikacja
Maciej Myśliwiec
e-mail: Maciej.Mysliwiec@agh.edu.pl
tel.: +48 508 23 24 25

Koordynator projektu UNIVERSEH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH
e-mail: tuhl@agh.edu.pl

Biuro Centrum Technologii Kosmicznych AGH
Paw. B-3, piętro I, pok. 1,
ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
tel. +48 12 617 55 27
e-mail: ctk@agh.edu.pl