UNIVERSEH – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości

Strategia działania konsorcjum UNIVERSEH zakłada zwiększenie mobilności studentów oraz kadry naukowej, a także promowanie współpracy międzyuczelnianej. Realizacja projektu pomoże uczelniom partnerskim dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów z przemysłem kosmicznym przyczyni się do powstania pionierskich kierunków kształcenia.

AGH rozwijać będzie kształcenie, naukę i technologie związane z badaniem i eksploatacją kosmosu. Jednym z pierwszych przedsięwzięć Akademii w ramach UNIVERSEH było powołanie w listopadzie 2020 r. Centrum Technologii Kosmicznych (CTK). Nowa jednostka naukowo-dydaktyczna, której pomysłodawcą był Rektor AGH prof. Jerzy Lis, będzie zajmować się m.in. rozwijaniem badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej.

Okres realizacji
2020–2023


Budżet
5 mln €


Beneficjenci
144 tys.

studentów i pracowników uczelni partnerskich

Zakres badań
i kształcenia

  • inżynieria kosmiczna
  • planowanie misji kosmicznych
  • obserwacja Ziemi
  • klimat

Obszary działania

  • kosmos wobec wyzwań społecznych
  • zrównoważony rozwój kosmosu
  • eksploracja przestrzeni kosmicznej
  • zasoby kosmiczne, zasiedlenie kosmosu

 

Partnerzy projektu